Available courses

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Course

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Course

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Course

Filozofia stacjonarne

Filozofia stacjonarne

Course

Filoziofia - niestacjonarne

Filoziofia - niestacjonarne

Course

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Course

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Course

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Course

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Course

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika przedszkolna

Course

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Course

Metodyka edukacji językowej

Metodyka edukacji językowej

Course

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Course