Available courses

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Course

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Course

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Course

Filozofia stacjonarne

Filozofia stacjonarne

Course

Filoziofia - niestacjonarne

Filoziofia - niestacjonarne

Course

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Course

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Course

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Course

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Course

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Course

Metodyka edukacji językowej

Metodyka edukacji językowej

Course