Dostępne kursy

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Technologia informacyjna i informatyka dzienne

Kurs

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Technologia informacyjna i informatyka podyplomowe

Kurs

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Technologia Informacyjna i Informatyka - studia zaoczne

Kurs

Filozofia stacjonarne

Filozofia stacjonarne

Kurs

Filoziofia - niestacjonarne

Filoziofia - niestacjonarne

Kurs

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju czlowieka w cyklu życia

Kurs

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy dydaktyki ogólnej

Kurs

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku przedszkolnym i w wczesnym wieku szkolnym

Kurs

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna

Kurs

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Podstawowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Kurs

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Metody aktywizujące rozwój dziecka

Kurs

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika przedszkolna

Kurs

Etyka zawodu nauczyciela

Etyka zawodu nauczyciela

Kurs

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki

Kurs

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Psychologia rozwoju osobowości człowieka

Kurs

Metodyka edukacji językowej

Metodyka edukacji językowej

Kurs

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna

Kurs